Välkommen

Network Europe

Network Europe har som mål att stödja alla goda krafter för att skapa ett Europa med etik och moral. Där människovärdet sätts centrum. Där kreativitet och sysselsättning stöder barn och ungdomars framtid i Europa.

Network Europa har som uppgift att skapa ett nätverk i Europa inom konst, kultur, media och kommunikation, Sociala insatser, Miljö, Jämlikhet, Antirasism/, Ungdom och Sport, Insatser mot brottslighet, Alkohol- och drogförebyggande arbete, ungdomars Fritid, Ungdomspolitik/ inflytande, Hälsa, Jämlikhet, Ungdomsinformation, Studieutbyte och arbetsutbyte, affärskontakter.